شرکت سهامی خاص ارتباطات پیشرو​​​​​​​

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور ارتباطات پیشرو متشکل از گروهی از مشاورین برجسته و مجرب با تکیه بر پیشرفته تری​​​​​​​ن فن آوری های مخابراتی و ابزار های نرم افزاری ، خدمات مشاوری ای با ارزشی را در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی ، نظارت، اموزش های تخصصی و انتقال تکنو لوژی به بخش صنعت مخابرات ارائه میدهد.​​​​​​​