شرکت سهامی خاص ارتباطات پیشرو​​​​​​​

ردیفکارفرمامحتوی پروژهشرح پروژهسال انجام پروژه
1شرکت کنترل ترافیک تهرانمشاوره، طراحی و نظارتنظارت بر کار پیمانکاران 1389-90
2مرکز فوریت هامشاوره و طراحی طراحی شبکه بیسیم استان های تهران، البرز، سمنان، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان و کاشان1389
3شرکت انتقال گاز ایرانمشاوره و طراحی طراحی شبکه مایکروویو، پوشش شبکه بیسیم رادیوئی و اسکادا 16 میدان نفتی1387
4بانک جهانیمشاوره و طراحی طراحی طرح جامع بم و بروات بر اساس NGN1387
5شرکت اریکسونمشاوره و طراحی طراحی اولیه شبکه 2 میلیون مشترک تلفن همراه اپراتور دوم1386
6شرکت مخابرات استان کرمانمشاوره و طراحی طراحی 50 سایت برای پوشش جاده ای1386
7شرکت مخابرات استان کرمانمشاوره و طراحی طراحی 80 سایت برای پوشش جاده ای1386
8شرکت مخابرات استان کرمانمشاوره و طراحی طراحی شبکه GSM/WLL برای پوشش روستایی1386
9شرکت مخابرات استان گیلانمشاوره و طراحی طراحی شبکه GSM/WLL برای پوشش روستایی1386
10شرکت مخابرات استان قزوینمشاوره و طراحی طراحی شبکه GSM/WLL برای پوشش روستایی1386

​پروژه های انجام شده در 1386 تا 1390