شرکت سهامی خاص ارتباطات پیشرو​​​​​​​

مهم ترین سر فصل های خدمات شرکت مهندسین مشاور ارتباطات پیشرو عبارت است از:​​​​​​​ 
​​​​​​​1- مطالعات طرحهای راهبردی و برآورد بازار 
2- طراحی شبکه های مختلف مخابراتی
3- بررسی وضعیت کیفیت و بهینه سازی شبکه موجود
4- نظارت و کنترل پروژه
5- ارائه آموزش های ویژه و انتقال تکنولوژی

خدمات ما